úterý 3. ledna 2017

Lev, čarodějnice a skříň | Rozbor díla + můj názor


Lev, čarodějnice a skříň

Název - Lev, čarodějnice a skříň
Originální název - The Lion, the Witch and the Wardrobe
Autor - C. S. Lewis
Překlad - Renata Ferstová, poté Veronika Volhejnová (rok 2005, nakladatelství Fragment)
První vydání - 1950
Zařazení - světová literatura 2. pol. 20. st., Anglie

Literární druh - próza
Literární žánr - fantasy, pohádka

Místo děje - Anglie (britský venkov) a smyšlená země Narnie
Doba děje - 2. sv. v. (nálety na Londýn)

O autorovi - C. S. LEWIS

Clive Staples Lewis byl jedním z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie. V současné době je známý především díky heptalogii Letopisy Narnie.

C. S. Lewis (známý také pod přezdívkou Jack) byl irského původu, ale studoval i působil v Anglii. Narodil se roku 1898 v Belfastu v Irsku. O deset let později mu zemřela matka a on šel za svým bratrem studovat do Anglie. Roku 1916 získal stipendium na oxfordské University College, ale k jeho velkému neštěstí musel bohužel o rok později narukovat do armády. V bitvě u Arrasu byl Lewis roku 1918 raněn a po celkovém zotavení se vrátil zpět ke studiím. Pyšnit se může nejlepším hodnocením ze zkoušky Honour Moderations a Greats a poté z anglického jazyka. Lewis byl blízkým přítelem J. R. R. Tolkiena (Pán prstenů), se kterým vyučoval anglický jazyk na Oxfordu. Pod vlivem Tolkiena se Lewis také obrátil ve svých 33 letech ke křesťanství, a to i přesto, že byl od 15 let ateistou. Roku 1956 uzavřel sňatek s americkou spisovatelkou židovského původu, Joy Greshamovou, která bohužel o pár let později zemřela na rakovinu. Roku 1961 začaly Lewise sužovat zdravotní problémy (zánět ledvin), což nakonec vyústilo v otravu krve. Zemřel o dva roky později v Oxfordu.

Ve své tvorbě se především inspiroval křesťanstvím (hřích, pád člověka, vykoupení), severskou a řeckou mytologií (fauni, kentauři, najády), irskou mytologií a literaturou a ve své poezii využíval i kulturní dědictví irských keltů. C. S. Lewis dokonce pracoval i na vědeckých pracích, které se zaměřovaly na historii. Jeho díla byla přeložena do více než 30 jazyků.

Další autorova díla:
 • K jádru křesťanství - původně ve formě rozhlasových pořadů (1941-1943)
 • Rady zkušeného ďábla (1942) - křesťanské dílo
 • Zaskočen radostí (1955) - autobiografie C. S. Lewise
 • Poutníkův návrat - inspirací pro něj byla Poutníkova cesta od J. Bunyana


Zařazení do kontextu literatury - SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POL. 20. ST., ANGLIE

Většina zemí střední a jihovýchodní Evropy se v letech 1946-1948 dostaly pod nadvládu komunistů, což velmi ovlivnilo jejich umění. Na svobodném západě měli ve své tvorbě autoři volnou ruku, kdežto umělci žijící v komunistickém režimu se museli přizpůsobit tzv. socialistickému realismu. Mnoho spisovatelů všech národností reagovalo ve své tvorbě na druhou světovou válku. Postupem času se však od tohoto tématu odklonili a věnovali se jiným (aktuálním) společenským tématům. Po roce 1945 nastal také velký rozmach jak sci-fi tak i fantasy literatury. Jedná se o fiktivní světy - sci-fi je založeno na vědě a technice, fantasy čerpá z minulosti, mytologie a bájí.

Tvorba spisovatelů různých národností je velmi specifická a nelze ji definovat jedním způsobem. Konkrétně ve Velké Británii (C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien - fantasy) se psala společenskokritická díla (Rozhněvaní mladí muži), která v sobě nesla prvky sci-fi a antiutopie (George Orwell, Wiliam Golding), ale také i postmoderní romány řazené k magickému realismu (Salman Rushdie). Charakteristický rys anglického postmoderního románu je spojení tradice a experimentu. I v Anglii se našli autoři, kteří skrz své příběhy reagovali na druhou světovou válku - uvést můžeme např. Patricka Ryana. Anglie taktéž zaznamenala rozkvět detektivní prózy a tzv. špionážního románu.

Absurdní drama
Tento žánr vznikal od 50. let 20. století ve Francii souvislosti s existencionalismem. Absurdní drama se zaměřuje hlavně na vyjádření pocitů úzkosti vycházejících z prožitku absurdity lidské existence a zpravidla porušuje základní principy divadelní hry - většinou chybí děj i zápletka, postavy nejsou nijak podrobněji charakterizovány a diváci nejsou seznámeni s jejich motivy. Jazyk není sdělný, jelikož umělci chtějí naznačit ztrátu schopnosti mezilidské komunikace. K dramatikům v Anglii a Irsku patřili např. Samuel Beckett a Harold Pinter.

Rozhněvaní mladí muži
Rozhněvaní mladí muži je nová anglická generace autorů (spolu s tzv. Hnutím básníků), která vstoupila do anglické literatury během 50. let 20. století. Jejich díla často kritizovala soudobý konzumní život anglické společnosti (především lpění na společenském statusu a konzervativních hodnotách). V tzv. univerzitním románu kritizovali situaci na zaostalých vysokých školách. K této generaci patří např. Kingsley Amis, John Osborne, John Wain, John Brain.


Autorův současník - J. R. R. TOLKIEN

John Ronald Reuel Tolkien byl významným anglickým spisovatelem, filologem a univerzitním profesorem spolu se svým přítelem C. S. Lewisem. Díky jeho dílům, která jsou dodnes velmi populární nejen kvůli filmovým zpracováním, vzrostl zájem o žánr fantasy.

Narodil se roku 1892 v jihoafrickém městě Bloemfontein, ale o tři roky později, po smrti otce, se s matkou přestěhoval do Anglie. Již ve svých čtyřech letech uměl číst a psát. Absolvoval univerzitu a po první světové válce se stal profesorem staré angličtiny a anglického jazyka a literatury - ovládal však mnoho dalších jazyků. Zabýval se studiem folklóru a mytologie, což využil při tvorbě svých fiktivních příběhů. Ve svých dílech se zabýval otázkou vlivu moci působící na proměnu osobnosti jednotlivce. Jeho samostatně stojící kniha Hobit byla natolik úspěšná, že na žádost vydavatele se rozhodl napsat další díly, pro nás již známé jako trilogie Pán prstenů, která vznikala dohromady dvanáct let a kvůli nedostatku papíru po druhé světové válce vycházela ve třech svazcích. Zemřel roku 1973.

Jeho tvorba:
 • Hobit (1937)
 • Pán prstenů (1954-1955) - trilogie
 • Silmarillion (1977) - mytologický cyklus legend, vydáno jeho synem Christopherem

O čem kniha pojednává? + hlavní myšlenky díla

Čtyři sourozenci (Lucinka, Edmund, Zuzka a Petr) jsou vysláni na venkov, aby se vyhnuli nebezpečí, které jim hrozí při bombardování Londýna za války. Na venkovském sídle jednoho profesora nachází tajný vchod uvnitř skříně s kabáty do kouzelného světa Narnie, kde čas běží naprosto jinak. V Narnii je toho mnoho k vidění; je to nádherný svět, který ale skrývá i spoustu nebezpečí, proti kterému se musí bojovat…

Hlavní myšlenky:

 • Autor chtěl poukázat na to, že každý má svůj vysněný svět + aby se čtenáři mohli ztotožnit s hrdiny a prožít s nimi příběh.
 • Odkaz na křesťanství - křesťanský podtext (autor byl věřící); kritika nevíry, materialismu a relativismu; křesťanství lze sledovat např. v Aslanovu obětování se za Edmunda, jeho smrti a znovuožití, čímž ukončuje vládu kruté Bílé čarodějnice.


Jazykové prostředky

 • Spisovný jazyk, styl vyprávěcí, text je dějový.
 • Dialogy (přímá řeč).
 • Metafory, synonyma.
 • Bez humoru.


Kompozice

 • Kniha je rozdělena do 17 kapitol.
 • Knihu vypráví vševědoucí vypravěč.
 • Děj se rozvíjí s malým počtem postav z náhody - fantastická situace.
 • Po Edmundově zradě se děj rozdvojuje = mimořádné napětí.


Přijetí díla a vliv díla

Letopisy Narnie si své čtenáře získaly, o čemž svědčí i fakt, že bylo prodáno více než 100 miliónů výtisků. Příběh má taktéž divadelní i filmovou adaptaci (viz Filmové zpracování). Lev, čarodějnice a skříň (a celá série Narnie) je dodnes velmi populární dílo.


Filmové zpracování

Kniha (i další pokračování) byla roku 2005 zfilmována. Film byl režírován Andrewem Adamsonem a distribuován Walt Disney Pictures. Česká republika se dokonce může pyšnit tím, že část záběrů byla pořízena např. v Adršpašských skalách.


Postavy

Petr Pevensie, po korunovaci zvaný král Petr Vznešený, je nejstarší ze čtyř sourozenců, z čehož vyplývá, že mezi nimi zastává roli otce. Je to velmi autoritativní osobnost, která má srdce na správném místě. Taktéž to je rozumný a chytrý bojovník.

Druhá nejstarší dcera Evina, Zuzana Pevensieová, zastává roli matky. Je to hodná a nápomocná dívka, která se stala královnou Zuzanou Laskavou.

Edmund je druhý nejmladší ze čtyř sourozenců. Vyznačuje se svou protivností, zlomyslností, zákeřností a hloupostí. Je to pomstychtivý lhář a zrádce, ze kterého se na konci knihy stane hodný bratr a spravedlivý vládce, jak mu říkají i v Narnii - Edmund Spravedlivý.

Nejmladší ze všech sourozenců je Lucinka, která je zvídavá a pravdomluvná, čímž se vyznačují především menší děti. Zároveň je to také velmi hodná, statečná a hlavně veselá dívenka, která je po korunovaci nazvána Lucií Chrabrou.

Vládce Narnie, lev Aslan, znázorňuje dobro a čistotu. Spisovatel toto zvíře nevybral jistě pro nic za nic, jelikož lev je král všech zvířat - velký, vznešený, statečný, autoritativní a zároveň i nahánějící hrůzu, což je přesná charakteristika Aslana.

Pohádky by bez záporných postav, nad kterými nakonec zvítězí dobro, nemohly existovat a konkrétně v téhle zastává tuto roli Bílá čarodějnice, která narozdíl od Aslana znázorňuje zlo. Je to zlá, přísná, chladná a pyšná postava, která touží pouze po moci.

Pan a paní Bobrovi jsou velice milá, chytrá a dobrosrdečná zvířata, která neváhají pomoci. Paní Bobrová je typická žena starající se o všechny.


Fabule (události)

1) 2. světová válka - rodiče musejí své čtyři děti poslat pryč z Londýna na venkov k jednomu profesorovi. 2) V profesorově obrovském domě nachází Lucinka vchod do Narnie. 3) Seznámení Lucinky s faunem Tumnusem. 4) Edmund objevuje Narnii, seznamuje se s Bílou čarodějnicí a uzavírá s ní smlouvu. 5) Všichni čtyři sourozenci jsou v Narnii, ale zjišťují, že se faunovi něco stalo. 6) Děti se rozhodnou zachránit Narnii před Bílou čarodějnicí. 7) Děti se seznamují s bobry a dozvídají se o Aslanovi, Narnii a proroctví. 8) Edmund zmizí - vydává se za Bílou čarodějnicí, aby se přidal na její stranu. 9) Čarodějnice se o všem od Edmunda dozvídá a začne zbylé děti pronásledovat. 10) Děti a bobři se mezitím vydávají na útěk. 11) Setkání dětí a bobrů se Santou Clausem, který je obdaruje. 12) V Narnii je jaro, Edmund postupně mění svůj názor na čarodějnici. 13) Setkání dětí a bobrů se lvem Aslanem. 14) Edmund je zachráněn. 15) Čarodějnice chce zpět Edmunda, jelikož je to zrádce a ti náleží jí (stará magie) - tajná dohoda s Aslanem, který se nechá zabít. 16) Aslan se vydává v noci pryč, Lucinka a Zuzanka ho sledují. 17) Bílá čarodějnice zabíjí Aslana, který se obětoval za Edmunda. 18) Díky ještě starší magii je Aslan znovu naživu. 19) Aslan postupně probouzí všechny sochy bytostí na nádvoří hradu čarodějnice + shledání Lucinky a pana Tumnuse. 20) Všichni se s Aslanem vydávají na pomoc ostatním v bitvě proti Bílé čarodějnici. 21) Bílá čarodějnice je mrtvá, Edmund je zraněný → Lucinka ho léčí lékem od Santy Clause. 22) Korunovace dětí na vládce + jejich dlouholetá vláda. 23) A skříní zpět do našeho světa...

Série Narnie (1950 - 1956)

Sedmidílnou sérii Narnie lze řadit dvěma různými způsoby:
 1. Podle data publikování.
 2. Podle časové linie v příběhu.
Já jsem se rozhodla tuto heptalogii seřadit dle prvního způsobu, tudíž dle data napsání:
 1. Lev, čarodějnice a skříň
 2. Princ Kaspian
 3. Plavba Jitřního poutníka
 4. Stříbrná židle
 5. Kůň a jeho chlapec
 6. Čarodějův synovec
 7. Poslední bitva


Svět Narnie

 • Existuje pararelně vedle našeho světa.
 • Přejít do něj lze pouze pomocí kouzel (v knize skrz skříň).
 • V Narnii čas ubíhá mnohem rychleji (inspirace z pověstí).
 • Zvířata v Narnii umí mluvit.
 • Narnia je latinské jméno města Narni v Itálii.

Můj názor


Jelikož se jedná o rozbor díla, můj názor může obsahovat spoilery.

Letopisy Narnie jsem již dříve četla, ale jsem ráda, že mi tato kniha přišla do rukou znovu. I přesto, že se jedná o fantasy pohádku, knihu jsem si tentokrát užila mnohem více než jako dítě - s věkem také postupně odhaluji nepříliš skryté křesťanské prvky, za které byl C. S. Lewis často kritizován. Lev, čarodějnice a skříň je ale opravdu krásný a kouzelný příběh, který můžete číst pořád dokola a i tak vás pokaždé dostane něčím jiným. Za zmínku určitě stojí i nádherné ilustrace, jež příběh doprovázejí a podporují tak pohádkovou atmosféru, a skvělé postavy, které autor na pouhých 200 stranách dokázal dostatečně vystihnout hlavními povahovými rysy, čímž zabránil tomu, aby charaktery či vztahy mezi postavami byly nedotažené. Bezprostředně po dočtení tohoto prvního dílu jsem měla úžasný pocit klidu, štěstí, ale zároveň i smutku, a to i přesto, že kniha má šťastný konec. K celé sérii se velmi ráda v budoucnu vrátím.

Pokud bych měla srovnat knihu s filmovou adaptací, určitě vyhrává kniha - ostatně jako vždycky. Příběh, který se ukrývá uvnitř knihy, bych opravdu označila štítkem pohádka, kdežto film je mnohem drsnější a řekla bych, že i určený pro starší věkovou kategorii. Filmové zpracování se mi ale líbilo, herci byli dobře zvoleni a celkové prostředí Narnie velice pěkně vytvořeno.

Tímto mnohokrát děkuji nakladatelství Fragment za poskytnutí recenzního výtisku!

Zdroje informací

Na závěr bych vás chtěla o něco požádat. Pokud se rozhodnete nějakou část z tohoto rozboru zkopírovat, uveďte prosím zdroj (www.wer-books.blogspot.cz). Děkuji.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za každý komentář! Jsem ráda za každou radu nebo názor. :)